Shop Mobile More Submit  Join Login
WoE - Qwin - Druid of the Dragontree by magier WoE - Qwin - Druid of the Dragontree by magier

 

:bulletred: Teljes név: Qwinnard Karathustra
:bulletred: Faj: ember (bár sokan kételkednek benne)
:bulletred: Nem: férfi
:bulletred: Kor: 32
:bulletred: Magasság: 175 cm
:bulletred: Kaszt: druida
:bulletred: Fegyverek, kellékek: druidabot (a Sárkányfa gyökeréből készült; specialitása, hogy kompakt módon össze tud menni, és mágia segítségével átalakítható nyílvetővé); druidasarló, köpeny, erszények megtömve különböző hatású növényekkel és egyéb felszerelésekkel (üvegcsék, edények, kések, stb)


:bulletred: Karakter erőssége:

+ kitartó
+ túlélő
+ magas a fájdalomküszöbe
+ jó kézügyesség
+ kétkezes
+ jól ért a mérgekhez, ő is többre immunis
(ezért a piát is jól bírja, de előszeretettel játssza a részeget)
+ gyakran mosolyog


:bulletred: Karakter gyengesége

- gyakran füllent, vagy legalább is ferdíti az igazságot (hazudós, na)
- titkolózó
- a fájdalom (sajátja, vagy másoké) nem szokta megállítani
- kifordítja az emberek szavait, hogy zavarba hozza őket
- gondolatban hierarchiát állít fel az egyének életének alapján („ha választanom kell, téged öllek meg, mert nem vagy olyan értékes, mint ő”)
- komolytalan(nak tűnik)
- lazán vesz mindent
- túl gyakran mosolyog…
- fél a láncoktól, retteg a bezártságtól és a természetellenes sötétségtől

 

:bulletred: Képességskála:

Speciális képesség (aether-mágia, természetmágia), Elme (bölcs), Fizikum (egészséges), Szociális élet (követ)


:bulletred: Képességekről rövid leírás

 

Ha be akarjuk kategorizálni Qwin mágiáját, akkor egy olyan eredendő mágiaformára kell gondolni, ami a mágikus tér (akasha vagy aether) manipulálásán alapul. Az évek folyamán ez a mágikus erő a kezeibe összpontosult. Ennek a manipuláló mágiának köszönheti, hogy a Sárkányfa áldásával képes a növények irányítására a druidáktól megszokott természetmágián belül.

Mély kapcsolatot épített ki a természettel és a természet szellemeivel, akik kifejezetten kedvelik őt, feltehetően az aether-mágiája miatt. Mivel a Sárkányfa vette őt pártfogásába, növény-manipuláló képességének forrása elsődlegesen a Yggdrasia szívében megtelepedett fa. Sákányfa-botját mágiájával le tudja kicsinyíteni, hogy könnyebben szállítsa, de képes akár íjat is formálni belőle (nyílként kis gallyakat használ, amit ugyancsak meg tud növeszteni). Ez a bot állandó jelleggel nála van, de nem felerősíti, hanem szétszórja Qwin mágiáját, ezzel képes távolsági mágiára.

Egy patrónusállatot, famulust állít rendelkezésére a Sárkányfa, így Rőt, a róka rendszerint ott somfordál Qwin mellett.  Saját fajtársaival képes kommunikálni, és rajta keresztül a druida is képes kéréseket intézni a faj tagjaihoz (amely vagy meghallgattatásra talál, vagy nem). Közel emberi intelligenciával rendelkezik, és a Sárkányfát szolgáló druidák értik meg őt.

Általános mágikus képességek, melyeket az aether-mágiának köszönhetően használni tud:
- mágiaérzékelés (az aether-mágia alapja, ezzel a mágia kiindulópontját is képes visszafejteni)
- telekinézis (max. 5 kg-ig)
- mágiatörés (kézrátétellel és a bottal is működik; különösen erős benne ez a képesség)
- gyógyítás (főként kézrátétellel; kevés manát igényelhet az erős hatás kiváltása is, mert nem a druida mágiáját, hanem az alanyban rejtőző élni akarást használja a gyógyításhoz; más személy vagy tárgy manáját is fel tudja használni a gyógyításhoz az erősebb hatás érdekében)

Titkai persze neki is vannak, és egyértelmű, hogy sok mindent igyekszik elrejteni a kíváncsiskodók elől arra az esetre, ha veszélyesre fordulnának a dolgok.


:bulletred: Jellemről rövid leírás

+ intelligens
+ cseles
+ odaadó
+ óvatos
+ kora ellenére bölcs, tapasztalt
+ nyugodt

- hazug
- hidegvérű
- számító, kicsit kétszínű
- komolytalan
- bizalmatlan
- önmarcangoló

Neveltetéséből adódóan Qwin művelt és jól olvasott, emellett józan paraszti ésszel és intelligenciával is megáldotta a sors. Sajnos jó tulajdonságainak a sora itt véget is ér, mert emellett egy hazug és számító dög a mindennapokban. Rendkívül ügyesen tud jópofizni és adni az idiótát, de mindig fenn áll a veszélye annak, hogy valamit forral a háttérben. Viccelődik, látszólag soha semmit nem vesz komolyan, olykor magában beszél és kifejezetten idiótának tűnik. Annál nagyobb meglepetést okoz, ha hirtelen mindenben igaza lesz, és koppannak az ellenfelei – olykor eszméletlenül a padlón.

Míg a neveltetése műveltséget, addig a fogságban és a vadonban töltött idő bölcsességet és kitartást adott neki. Mindenről megvan a saját véleménye, bár azt nem mindig köti mások orrára. Magában fortyog inkább, főleg, ha valaki sértegeti őt. Az ilyesmit inkább elengedi a füle mellett, hiszen kifejezetten nem érdekli, mit gondolnak róla mások. Ezért sem törődik azzal, ha mocskos ruhában megy gyűlésekre.

Rőt, a róka-famulusa szokta egy kicsit kordában tartani, és kifejezetten megtanulta a szemforgatást, amióta Qwinnel van. Telepatikus kapcsolatban vannak, így előszeretettel hordja le a druidát, ha valami butaságot tesz. Tehát szinte mindig.:bulletred: Némi háttérinfó

Karathustra család:
Markna (édesapa)
Nepleu (édesanya)
Nicta (húg, 24 éves)
Ophis (fivér, 19 éves)

Qwin a Karathustra nemesi család legidősebb fiaként látta meg a napvilágot, még mikor Yggdrasiát fagyos átok tartotta karmai közt. Van egy húga és egy öccse. Családjával jómódban éltek a Fagy fővárosában, ám Qwinre rengeteg felelősség hárult, mint leendő családfő. Apja taníttatta, és magával vitte az összes kancelláriai megbeszélésre és a közgyűlésekre is. A család feje a kancellária tagjaként az ország külügyeinek intézésében segédkezett az akkor még ugyancsak tanácstag Glyphkraddal együtt.

A tanulás egészen jól ment Qwinnek, tudásvágya és kíváncsisága miatt még élvezte is, azt viszont kevésbé, hogy semmi másra nem maradt ideje. A játék és a társasági élet számára kimerült a lovaglás és az etikett gyakorlásában. Tanulás közben az is hamar kiderült, hogy a fiúnak érzéke van a mágiához, ám ezzel apja nem törődött; ő inkább szerette, ha fia belemerül a politikába, és társadalomtudományba, ezért így is történt. Miután Qwin testvérei megszülettek, ő is sokkal jobban érezte, hogy apja túl nagy terhet ró rá. Míg testvérei élete könnyű és gondtalan volt, őt folyamatosan rákényszerítették, hogy apját kövesse nyomdokaiban, arról nem is beszélve, hogy munkatársain kívül ellenségeit is meg fogja örökölni… Egyre többet ellenkezett a szülei akarata ellen, lázadt, de keletje sose lett a cselekedeteinek.

20 évesen már apját helyettesítette a külügyi tanácsüléseken és külföldi útjain. Apja ekkor már betegeskedett is, nem vállalkozott hosszabb lélegzetvételű utakra. 24 éves volt, mikor Gaia határán Qwint és kíséretét útonállók támadták meg. Az útonállók egy démon parancsára, Vexumat isten oltalma alatt végezték garázdaságaikat az ország határán, és amikor rájöttek, hogy egy, a szokásosnál fontosabb politikai személyt csíptek el, kivégzés helyett zárkába vetették Qwint. A hat hónap rabságra nem szívesen emlékszik vissza. Egy biztos, az itt eltöltött időnek következményeként tart a láncoktól és a természetellenes sötétségtől, valamint itt nőtt fájdalomtűrő képessége magasan a szokásos érték fölé…

Hat hónapba telt, mire rabtársai egy részével képesek voltak kitörni a banditacsapat karmai közül. További egy évet töltött a vadonban démonok elől bujkálva. Erről az időszakról legalább olyan keveset mesél, mint a rabságban töltött időről. Mire Glyphkrad és csapata megtalálta őt, Qwin szemei vörösben izzottak, mellkasába pedig beágyazta magát valami, ami leginkább gyökereket verő magnak tűnt a bőre alatt.

Így közel 26 évesen került vissza Nilfheimban lakó családjához, de ettől kezdve nem volt nyugta a város kőfalai közt. Egyre több időt töltött a vadonban a hideg ellenére, aminek azonban családja, és leginkább az apja, egyáltalán nem örült. Az egy év rejtőzködés alatt kezdte felfedezni mágiáját, bár sosem említette, kinek köszönheti a segítséget. Hazatérése után is, ahányszor eljárkált, annyiszor újabb és újabb tudással tért vissza. Egyértelműnek tűnt, hogy valaki tanítja Qwint, de rendületlenül tartotta titkát. Távolléte alatt apja folytatta külügyi tevékenységét, de főleg Glyphkradra hárult a munka oroszlánrésze. Visszatérése után azonban Qwin ismét kivette részét a munkából folyamatos elvonulásai mellett is. Az persze nem javított a megítélésén, hogy gyakran koszosan, szakadt ruhában jelent meg a gyűléseken, vagy éppen adta az idiótát a külügyi tárgyalásokon. Azt azonban senki sem vonta kétségbe, hogy viselkedésének köszönhetően nem egy korrupt követet és álruhás haramiát leplezett már le, de olyan gyakran hozza zavarba, vagy sérti meg a többi jelenlévőt, hogy egyszer majdnem el is tanácsolták köreikből. Egyedül Glyphkrad állt mindig mellette, akivel egyfajta taktikát alakítottak ki a tárgyalások bonyolítására: míg Qwin játssza az értetlen, bunkó parasztot, addig Glyphkrad úgy tesz, mint aki igyekszik őt kordában tartani, ezzel inkább elnyerve az idegenek rokonszenvét.

A Fagy országában bekövetkező változásokat a király mellett talán Qwin érezte meg a leghamarabb. Abban a pillanatban, hogy a király megtalálta a módját az országot sújtó  átok megtörésére, árnyerdei vadak és démonok lepték el Nilfheimt. Az átok megtört, a király meghalt, a főváros elesett, de az embereket meg kellett menteni. Glyphkrad, aki ekkor nagy népszerűségnek örvendett, és nem utolsó sorban remek harcos is volt, kezébe vette az irányítást. Qwin családja ezzel egyidejűleg a városon kívül készítette fel a terepet a menekülők számára.

Ekkor kelt életre a Sárkányfa is, és azzal egyetemben, Qwin ereje is sokkal koncentráltabbá vált.

A harcok után alakult meg az új főváros, Verloymr. A Nandi család, Glyphkraddal az élén vált az ország következő uralkodójává mindazok után, amit az átok megtörése következtében az országért tettek.

Glyphkrad megválasztása után Qwin vált a kancellária legmobilisabb emberévé, így ő vette magára a külügyek irányítását. Gyakran lehet őt látni Gaiában, főleg az évente megrendezett viadal idején, és előszeretettel várja az országának képviselőit minden apró-cseprő bajukkal. Persze előfordulhat, hogy az erdőben lehet a leginkább megtalálni őt, de az eddig még senkit nem riasztott vissza, nem igaz?

Add a Comment:
 
:iconoyee:
Oyee Featured By Owner Mar 6, 2017  Student Filmographer
Nagyon izgi lett a háttérsztorija és a designja is tetszik! Ő is fog majd feladatokat osztogatni a következő versenyen? :D
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Mar 6, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Örülök, hogy tetszik! :D
Az még a jövő zenéje, majd elválik, mi lesz a következő viadalon. ;) Az biztos, hogy elérhető lesz majd folyamatosan, szóval lehet nála csengetni, ha bármikor gond lesz. :D
Reply
:iconoyee:
Oyee Featured By Owner Mar 7, 2017  Student Filmographer
Zsír.

Brecky korábban Yggdrasiában működött kabátkészítőként/állatpreparátorként a verseny. Van rá esély, hogy esetleg vlmelyik rokonának készített vlmit? :D
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Mar 7, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Druidának ne emlegess állatpreparálást... xD
A Karathustra családnak valószínűleg van saját szabója, de ettől függetlenül el tudom képzelni, hogy a család ismerte Breckyt, és fordítva. Talán a szabójuk betegségéből kifolyólag egyszer készíteni kellett valami jóféle prémet anyucinak, vagy hasonló. :D Mást nem azért is ismerhették egymást, mert a család rendesen ott van a közéletben, és ugyebár egy eltűnt nemesi sarj híre is visszhangot verhet az ismerősök közt.
Reply
:iconcountershock:
CounterShock Featured By Owner Feb 28, 2017  Hobbyist Artist
Hasítsunk hát bele :D

Gyönyörű nap volt ez Castel városának. A nap vidáman ragyogott az égen, egy felhő sem volt a láthatáron. Olyan idő volt ez amiről eddig csak az üknagyapák meséltek, mikor nem is volt túl hideg se túl meleg... tehát tökéletes! A fákon madarak csicseregtek, csak néha néha zavarta meg muzsikájukat egy hangos "Jó napot!" A városiak rég láttak ilyen gyönyörű időt, és ezt megünnepelvén majdnem mindenki kint volt az utcákon. Az árusok különösen hangosan kiáltozták akcióikat, a háziasszonyok különösen jókedvűen pletykáltak, a városi őrség őrjárata valósággal szökellve haladt végig az utcákon. A dolgos mesteremberek is kijöttek műhelyeik sötétjéből és inkább a szabad levegőn foglalták el magukat. Az utcát csupa jókedv és finomabbnál finomabb illatok töltötték be a közelgő ebédidő miatt. Gyerekek rohangáltak össze-vissza nevetgélve fakardokkal és labdákkal játszva, még a délelőtti részegek klubját sem illette meg pár rosszalló tekintet csakis sok széles mosoly. Annyira gondtalanok voltak az emberek, hogy pár felnőtt is beállt labdázni a gyerekekhez. Egy arra járó dalnokot pedig a varázslatos hangulatot látván elkapott az ihlet és szebbnél szebb muzsikákkal boldogította a népet. A labdázok játékát idővel már mindenki figyelte, csak úgy repült össze vissza a labda. Akihez pattant az már rúgta is tovább kacagva a következőnek. Egy kisfiú aztán mikor rákerült a sor minden erejét beleadta s mikor a gömb már repült csak azt mondta: "VIGYÁZZ MEGY A LABDA!!!" Csak úgy szállt a golyóbis az emberek felett,  izgatottan figyelték hol ér majd földet. A labda végül idegen kezébe pattant, sötét, komor úr nem éppen mosollyal. Egy kis faun volt mögötte napernyővel takarva őnagyságát, de az emberek csak azt várták hová rúgja a labdát.  "PASSZOLD!"  "RÚGD IDE!!!" kiáltották neki, mire az idegen egy laza mozdulattal a labdát durrantotta ki. (várjunk... mi?!) Az egész utca elhallgatott látván, hogy az idegen egy szimpla ökölbeszorítással megsemmisítette a labdát. A maradványokat a földre ejtve ment is tovább az utcán őkelme.    - A... labda... - motyogott könnyes szemmel a fiatal tulaj, mindenki más az idegent nézte vagy azt, hogy mi ez a ricsaj.  - Aaaaaaaaaaaahjjjjjjjjjjj... Miért vagyok itt Danutaaaaaaa? - nyafogott a drow társának.  - Mert amióta itt vagyunk csak az irodádban gubbasztasz. Neked is kell a friss levegő. - válaszolt kicsit mérgesen a faun, vélhetően a drow előbbi trükkje miatt.   - Először is, te is tudod, hogy ez nem igaz. Több alkalommal is meglátogattam az árnyékszéket, az erőd udvarát és egyszer még el is mentünk az árverésre. Másodszor meg a friss levegő azoknak kell akik nem tudják hasznosan eltölteni az idejüket ezért keresnek ilyen ostoba kifogásokat, hogy rejtsék saját céltalanságukat és teljesítőképességük hiányát. - válaszolt jól hallhatóan a drow, hogy mindenki meghallja aki mellett elmennek.     - Aramis tudod, hogy értem. Nem fog ártani egy szabad délután mikor nem dolgozol hanem csak lazítasz.     - Jobb szeretek az irodámban "lazítani". Oda nem kell napernyő és nincs ott ennyi... korcs. - ahogy a drow megjelent úgy repült el egy pillanat alatt a helyiek jókedve és jött a helyére harag, utálat, megvetés és egy kis szomorúság a labda miatt...

(Az elejét totál el tudnám képzelni egy Disney film első jelenetének XD)
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 28, 2017  Hobbyist Traditional Artist
(Gondolatban a Szépség és  Szörnyeteg kezdődalát, a Bonjour-t énekeltem, nem tagadom. xDDDD)

- És akkor a rókakirálylány úgy döntött, elmegy a gonosz agyagsárkány udvarába, hogy kimenekítse a királyfit a fogságából!
Rőt a vörös róka, még sosem nézett ki fenségesebben: nyakába bíbor palást volt kötve, ami másoknak talán inkább tűnt rongynak, de az a pökhendi elegancia, amivel viselte, könnyen eladta őt egy nemes sarjának. Orrát felszegve ügetett körbe a szájukat tátó, fiatal nézőközönség előtt, mint aki valóban nemes küldetésre indul.
- A rókakirálylánynak azonban rengeteg megpróbáltatáson kellett átesnie! Sűrű, sötét erdőt több napig szelte át! - Rőt lelapult, és úgy kúszott a földön, mintha a bozót alatt mászna éppen át. És valóban, a mesélő kezének egy intésére apró gyökerek bújtak ki a földből, és állták a hős királylány útját. - Sziklákon ugrált keresztül a tajtékzó tengeren! - A gyökerek csomókba álltak, s Rőt olyan magasra szökellt rajtuk egyszer, kétszer, háromszor, hogy a kis nézőközönség elégedetten kurjantott. - Menekült és bujkált a hegyi trollok elől! - a gyökerek vékony szörnylények alakjait vették fel, akik a hős felé közeledtek. Rőt körbeszaladt ismét, majd lelapulva bújt a nézőközönséget alkotó gyermekek mögé, akik nevetve csitították egymást, nehogy elárulják hollétét a trolloknak. - Hetekig ment, mendegélt, míg elérte az agyagsárkány udvarát. - A gyökerek apró fákat formáltak, s Rőt ismét előmerészkedett rejtekhelyéről, majd a lelkes mesélő mellé pattant.
Qwin alig koszos ruhában feszített ezúttal, hiszen mesélni nem lehet elkezdeni mocskosan és ápolatlanul. Felkészült arra, hogy ezen a szép napon az utcán lődörgő gyermekeket szórakoztassa, ehhez pedig mindig kijárt a fényűzés. Még Sárkányfa-gyökeret is hozott magával, hogy minél jobb díszletet készíthessen a hangulatkeltés kedvéért.
A mesét azonban félbeszakította a hirtelen támadt csönd, aminek a jeges hidegét Qwin is könnyedén megérezte. Zavar támadt az erőben, gondolta magában, mert a játszó sereg olyan hamar csitult el, mint elvágták volna a vidámság fonalát egy óriási vaskaszával.
Qwin feltekintett, és meg is látta azt, aki egyértelműen annak a vaskaszának a tulajdonosa volt. A sötételf még mindig a kezében tartotta a játéklabda maradékát, Qwin mosolya pedig kiszélesedett.
- És azt - kitárta karjait, hogy magára vonja a gyermekek figyelmét - hogy ezután mi történt, majd holnap elmesélem! - Kijelentését csalódott nyafogás követte, de Qwin inkább elterelte a gyermekeket az utcának erről a feléről. Visszatessékelte kezébe a Sárkányfa-gyökér darabot, ami apróra zsugorodott parancsára, majd az erszényébe ejtette.
- Gyere kislány! - szólt Rőtnek, aki engedelmesen követte, s még a palástját sem vette le. Egészen megkedvelte azt a rongyot.
Qwin elhappolt egy másik, gazdátlan labdát az út széléről, ami sokkal keményebb volt annál, mint amivel a gyerekek korábban játszottak. Valószínűleg ezért sem ezt választották a fiatalok. A férfi odapördült a nagyon mogorvának tűnő sötételf elé, és odanyújtotta a labdát.
- Nagyon jó, nagyon jó! Remek volt! Ezt is ki tudná pukkasztani? Csak, hogy lássuk, menni fog-e! Na?
Minek bemutatkozni, mikor bizonyítási versenyre is hívhat bárkit, akitől meghűl a vér az emberekben?
Reply
:iconcountershock:
CounterShock Featured By Owner Edited Mar 1, 2017  Hobbyist Artist
Mikor Qwin elé ugrott Pegasus már reflexből ökölbe szorította a jobb kezét felkészülvén, hogy bármikor támadhasson... Azonban mikor meglátta a jövevény fehér haját és vörös szemét, magabiztossága azonnal megváltozott... - ÁÁÁÁÁÁÁH! - kiáltott ijedten, még hátra is próbált lépni párat de nemeshez méltóan eltanyált. Danuta alig bírta visszafogni a röhögését, csakúgy mint pár nézelődő lakos. - TE! TE MÉGIS MIT KERESEL- Pegasus-nak beletelt pár másodpercbe, hogy jobban megnézze az illetőt. Megkönnyebbülve sóhajtott, mivel összetévesztette az idegent valakivel. Pegasus ezután felállt és elegánsan leporolta magát.   - J...jól vagy Armis? - kuncogott magában Danuta.   - Természetesen, csak... megleptek... ennyi az egész. - fejezte be a söprést a drow majd mikor az idegen felé fordult meglepődve látta, hogy egy labdát nyújt felé. Ezt körülbelül egy perc néma csend követte, majd Pegasus odahajolt Danutához.   - Ez most... akar valamit tőlem?     - Van más is itt aki tönkretette a helyiek jókedvét?      - És most mit akar? Bosszút?     - Csak azt kérdezte ki tudod-e pukkasztani azt a labdát. Aramis te egyáltalán nem figyeltél?      - T-természetesen figyeltem Danuta! - jött zavarba a drow. - Csaaaaak ööö teszteltem, hogy te is...    - Mhm. - forgatta szemeit a faun. Pegasus jobb kezébe vette a labdát, először megvizsgálta kicsit a szemével hátha valami csapda van benne elrejtve vagy efféle... mikor ez megvolt jobb keze egy határozott mozdulattal összeszorult. A labda most bírta 1-2 másodpercig de végül egy hangos durranással ő is csatlakozott testvéréhez a labda valhallába... vagy labhallába...

( Pegasus bénázásának és a labdának emléke örökké élni fog a helyiekben XD ) (úúúú igen én is totál azt képzeltem el XD )
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Mar 1, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Qwin meglepődött, de nagyot derült is rajta, mikor a sötételf hátratántorodott a látványától. Nem tudta az okát, de volt egy olyan érzése, hogy összetévesztette őt valakivel. Annyi baj legyen, innentől kezdve tudni fogja, mivel ijesszen rá a morcos idegenre, ha legközelebb látja. A páros közti eszmecserét különösen érdekesnek találta, és rá is vigyorgott a kis faunra, amikor segített rávezetni a sötételfet az egyértelműre. Türelmesen várta, hogy elvegye a labdát és kipukkassza, majd a demonstráció után tapsikolni kezdett.
- Nagyon jó, nagyon jó! Persze ez nagyon egyszerű volt az előző labda után, már szinte túl egyszerű is, nem? Nézzük csak, kell valami nehezebb, nézzük csak. Aha! - Qwin körbe körbe nézelődött, a városiak is azon gondolkodtak, vajon mit keres... Az egyik fal tövében meglátott egy csorba, kidobásra ítélt agyagkancsót. Kifejezetten vaskosnak és stabilnak tűnt, talán pont ezért nem is lehetett már javítani. Felkapta a fejnagyságú agyagkancsót, és azt is a sötételf felé tartotta. 
- Tessék, ez már nehezebb! Ezt is szét tudja roppantani?
Reply
:iconcountershock:
CounterShock Featured By Owner Mar 1, 2017  Hobbyist Artist
- Mégis mit akar ezzel elérni? - Pegasus elvette a kancsót és ezt is a jobb kezében tartotta. - Véghez viszi a majdnem lehetetlent és rám ijeszt, majd se szó se beszéd elkezdi próbára tenni az erőm és a türelmem... - a kancsó hangos csörömpöléssel tört össze Pegasus kezében. - Nem valami okos húzás. - a drow egy lépéssel megközelítette az idegent. Egészen gonosz kisugárzása lett hirtelen. - Jobban jár ha most elmondja miben mesterkedik vagy-      - Áááááá úram isten milyen cuki!!!!!!!!! - szúrta ki Danuta Qwin rókáját és azon nyomban el is dobta a napernyőt amivel Pegasus-t védte.   - Ááááááááá! -  a nap sugarai így már elérték Pegasust és a szemét. Ennek hatására a fent említett drow azonnal a földre került és szemeit eltakarva fetrengett. - ÁÁÁÁÁÁÁ! Mi a franc van?! DANUTA!!!!!!! ÁÁÁÁÁ!!!! - fetrengett látványosan a drow. A helyiek már nem bírták tovább és páran hangosan elkezdtek nevetgélni. Eközben Danuta, gazdájának kiáltozásait teljesen figyelmen kívül hagyva leguggolt a jószághoz. - Atya világ olyan kis édes vagy! És milyen kis elegáns, palástja is van! Ajjj olyan cuki vagy meg kell téged zabálni! - beszélt az állathoz Danuta mintha egy babához beszélne. Pegasus eközben lassan bal kezével védve szemeit feltápászkodott és ő is a rókának szentelte figyelmét. - Ez meg micsoda? - nézett kérdőn az állatra. 

( Fun fact: Pegasus nagyon nincs hozzászokva még Gaia napos időjárásához... és amint az látszik a sok napfény nem a kedvence XD)
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Mar 1, 2017  Hobbyist Traditional Artist
- Ó, milyen nagyszerű! - kezdett el tapsolni Qwin, mikor a kancsót is fél kézzel összetörte a sötételf. Erre a tömegben is csodálattal tapsoltak néhányan, Qwin pedig látszólag elérte a célját: szórakoztató látványosságot csinált a mogorva férfiból, aki miatt a korábbi szórakozás semmivé lett. Továbbra is tapsolva kezdett el hátrálni a fenyegetés elől, majd keze megállt a levegőben, mosolya is komikus módon az arcára fagyott, amikor a drow a földre vetette magát a napfény elől.
Rőt a hirtelen mozdulattól először hátraugrott, majd jólnevelten kihúzta magát, amikor Danuta elárasztotta dicséretekkel. Még Qwin felé is bökött az orrával, mintha azt mondaná: "Látod, mások mennyire tudnak engem értékelni?"
- Ha elkényeztetnélek, még a végén a fejedbe szállna - mondta Qwin a rókának megjegyzésképpen. Rőt azonban egyenes háttal, peckesen ülve sütkérezett a dicséretek áradatában. Szinte mosolygott.
Qwin felvette a földre hullott napernyőt, és a sötételf feje fölé tartotta.
- Uram, nyilvánvalóan önök felé nem túl gyakori eme nemes lény, de amit itt lát, az a vörös rókák családjának egy nőstény példánya. Inkognitóban, persze. A palásttal a hátán azonban ő a rókakirálylány, aki az agyagsárkány udvarába vándorol, hogy drága hitvesét kiszabadítsa a karmai közül.  - Qwin ismét egyre jobban belelendült a mesélésbe, de míg egyik kezével erősen hadonászott és gesztikulált, addig a másik csodával határos módon folyamatosan tartotta a napernyőt, hogy árnyékot vessen a napérzékeny férfire.

(Jajj szegény. xDDD)
Reply
:iconcountershock:
CounterShock Featured By Owner Mar 1, 2017  Hobbyist Artist
Pegasus-nak nagyon kikerekedett a szeme. Ez az idegen sok dologban hasonlított az ismerősére... és ez nem várt félelmet keltett benne. Egy határozott mozdulattal kikapta Qwin kezéből az ernyőt és ő maga tartotta dicsőségesen. - Ró-ka... mi?     - IIIIIIIIgen a legszebb róka a vidéken igazam van? Igazam van? - simogatta meg Danuta gyengéden az állatka buksiját.  - Egy rókának sincs ilyen szép kis palástja és egynek se állna ilyen jól...    - N-nekem is van halom palástom, csak hogy tudd... - szólalt meg váratlanul Pegasus úgy mintha nem is érdekelné a dolog.     - Tudom Aramis sokat közülük én varrtam ha még emlékszel. - rázta le mesterét a lány és babusgatta tovább a rókát. Pegasus-on látszott, hogy ez nem tetszik neki... - Szabad tudnom a nevét? - fordult Qwin-hez a mérges drow. 

(igazi szobakukac XD)
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Mar 1, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Rőt bólogatott Danutának válaszképpen. Természetesen egyet értett azzal, hogy ő a legszebb róka a környéken. Bele is dörgölte a pofáját Danuta tenyerébe, hogy jelezze, mennyire egyet ért a véleményével, és minden szent erdőre, abba ne hagyja a simogatását! Qwin csak a szemét forgatta. A többiek nem hallották, mennyire tetszik Rőtnek a hirtelen jött figyelem, de a testbeszéde akkor is egyértelművé tette. A sötételf és a faun közti párbeszéd ismét rendkívül derítő volt, és nem utolsó sorban informatív, rengeteget elárult Qwinnek a kapcsolatukról. Mármint a valódi kapcsolatukról.
Most, hogy mindkét keze szabaddá vált, egy az egyben tudott szabadon gesztikulálni, amennyit csak akart. A feltett kérdésre is azonnal válaszolt:
- Rőtnek hívják, és valóban a legnemesebb rókák közé tartozik - mosolygott Qwin, majd pedig, mint akinek leesett a tantusz, hozzátette: - Ó, hogy rám gondolt? Szólítson egészen nyugodtan Qwinnek. És önökben kit tisztelhetek?
Qwin nem is annyira Pegasust, mint Danutát kérdezte. Természetesen Danuta automatikusan szimpatikusabbnak tűnt a számára, mint Pegasus, főleg azért, ahogyan a rókához viszonyul. Ennek ellenére nemsokára le kell beszélnie őt a túlzásba vitt simogatásról, ha nem akar galibát később.

(Majd ki lesz rángatva néhányszor. xDD)
Reply
(1 Reply)
:iconritusss:
Ritusss Featured By Owner Edited Feb 14, 2017  Student General Artist
Zseniális karakter. :D Tetszik a botja.:D
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 14, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Köszönöm!
Nekem Miza alakváltó botja még mindig jobban tetszik. Qwiné nem olyan igazi hangulatfüggő varázsbot. :D
Reply
:iconritusss:
Ritusss Featured By Owner Feb 17, 2017  Student General Artist
:D Majd egyszer behozhatnánk őket valami botos szituációba. Simán vevő vagyok RPre is, ha lesz kedved/időd.^^ Ha már követek, ismerjék egymást.
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 19, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Mindenképp jó lesz megismerniük egymást, a verseny idejére egyébként is össze lesznek zárva. xD Ha gondolod, kezdhetünk ide egy ismerkedőset, mindenképpen van hozzá kedvem, időt meg majd kerítek. :D
Reply
:iconritusss:
Ritusss Featured By Owner Feb 19, 2017  Student General Artist
Én simán benne vagyok. :D Lehet, lassabban fogok válaszolni, de igyekszem majd. XD
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Edited Feb 20, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Köszi! :la: Akkor kezdem is!

Délfelé járt már az idő, de Qwinnek esze ágában sem volt ebédelni menni. Ott somfordált inkább a Gorga kapuhoz legközelebb eső nyilvános istálló környékén. Az istállóőr éppen jóízűen falta a szaftos sült oldalast, amit talán még hazulról hozott, a tulajdonosnak meg sehol semmi nyoma. Qwin lopva körül nézett, majd kinyitotta az első almásderes karámjának ajtaját. Egy gyors vizsgálatot volt csak képes végezni az állaton, mikor az őr észrevette őt és rákiáltott.
- Hé!
- Hoppá! - Qwin pedig azt tette, ami legelőször az eszébe jutott: nagyot csapott az almásderes farára, mire a ló megugrott, és prüszkölve szaladt az utcán a kapun belül sétáló járókelők közé.
Reply
:iconritusss:
Ritusss Featured By Owner Edited Feb 20, 2017  Student General Artist
Nem csak a tömegben keltett pánikot a hirtelen megvadult ló, de az őrök is veszett vad módjára próbálták féken tartani a zavarodott népséget. Egy alacsony, kócos lány állt a tömeg szélén maga elé meredve. Az egyik őr azt hitte, sokkot kapott, de amikor abba az irányba nézett, amerre a lány, felfedezett egy földbe taposott, valamikor ízletes húsként funkcionáló barna szutykot. Mielött még odébbállt volna, még megpillanthatta a lány gunyoros grimaszba torzult arcát, majd egy jókora levegőbe boxolást követő cifra káromkodás ütötte meg a fülét. Amikor Miza arca végre visszenyerte eredeti színét és semleges arckifejezését, ellentmondást nem tűrően átvágtatott a kapu másoldalára és meredten pásztázta a terepet az istállók irányába. Először a kocsist kereste, hogy megtorolja utolsó fityingeiből vett húsának elvesztését, de a szeme megakadt egy ismeretlen és meglehetősen furcsa figurán, aki nem épp kellemes szituációba keveredett a karámoknál. Egy pillanatra megállt nem messze a kaputól, keresztbe tett kezekkel figyelte, mi fog történni. Már sejtette, mi okozta ezt a kellemetlen perpatvart, ami az ebédjébe került.
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 20, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Az istállóőr heves hadonászás kíséretében körözött az épület körül, míg Qwin igyekezett mindig tisztes távolban maradni az őrtől. Az illető jól láthatóan dühös volt, főleg azután, hogy két másik lovat is szabadjára eresztett a zilált külsejű idegen.
Az őr azt se tudta, hogy a lovak után kapjon-e, vagy inkább a férfit üldözze ki a világból.
- Te istenverte csavargó! Mégis mit művelsz?! - céklavörös arccal füstölgött a nyergek közt, ostort keresve.
Qwin nem válaszolt, csak mosolygott, és az elengedett éjfekete ló oldalát paskolta meg. Kisebb nézőközönség gyűlt köréjük, de ez nem gátolta meg az őrt abban, hogy a közben előkerült ostorral csapjon Qwin felé.
- Hoppá, ez még veszélyes is lehet, Uram! - mosolygott, mikor éppen, hogy ellépett a csapás elől, viszont a csattanás hatására az éjfekete ló is majdnem megugrott almásderes társához hasonlóan. - Nyugalom, nem neked szólt az ostor, barátom!
Reply
(1 Reply)
:icontrotyiegyed:
trotyiegyed Featured By Owner Feb 12, 2017  Student Filmographer
Azta de izgi ez a kari :D
Nagyon klassz a története is, hát még a jelleme :3
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 12, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Köszönöm, örülök, hogy tetszik! Látjátok majd egy darabig, az tuti. xD
Reply
:icontrotyiegyed:
trotyiegyed Featured By Owner Feb 12, 2017  Student Filmographer
úgy a jó :D
Reply
:iconsmilecsajszi:
Smilecsajszi Featured By Owner Feb 11, 2017
Fú, jó összetett kis karakter lett, tetszik a története is! Szép munka! ^^ :D 
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 11, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Köszönöm! :D Mostantól gyakran fogjátok őt látni, főleg az Yggdrasiából jövők, szegények. XDDD
Reply
:iconsmilecsajszi:
Smilecsajszi Featured By Owner Feb 12, 2017
Haha, akkor jó hogy a lányom egyelőre Castelben gyakorlatozik :D Bár tény és való, haza kéne már látogatnia :D 
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 12, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Óh, milyen kár, Qwin éppen megérkezett Castelbe és itt örvendezteti a tagokat. xDDDDDD
Reply
:iconsmilecsajszi:
Smilecsajszi Featured By Owner Feb 12, 2017
Oh lala! :D Vadóc drága akkor muszáj lesz figyelmesen járni-kelni, nehogy véletlenül olyanba találjon belebotlani, akibe nem kéne. :D ;D  (De ha adódik rá mégis valami véletlen folytán alkalom, egy rp-re szívesen megállok. ;D :D )
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 13, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Ugyan, Qwin rendes gyerek... néha... xD Nem lesz Vadócnak baja belőle... talán... xDDD (Nem vagyok bizalomgerjesztő, tudom.)
((Szívesen RPzek, Qwinnek egyébként is járni-kelni kell a tagok közt, akárcsak Azzedarnak. Ráadásul Saphire és Rőt biztos egészen jól ellennének... xD A kutya (farkas?) meg a róka. xD))
Reply
:iconsmilecsajszi:
Smilecsajszi Featured By Owner Feb 14, 2017
Húha, ez nem hangzik valami túl kecsegtetően :D (nem, tényleg nem vagy bizalomgerjesztő XD :heart:)

Saphire? Huuu. Hát so-so nem valami barátkozós. Eddig egyedül Shabakh farkasával, Norddal találkozott. Vele még amúgy egész jól ki is jött, szóval akár Rőt is lehet megtetszik neki (vagy inkább veszélyesnek titulálná, ami inkább valószínű nála XD) (Meg volt egyszer egy ilyen random RP Azzal, ahol megismerkedett a tigrisével is, és jól elvoltak, de az amiatt volt, mert nem is tudom mi miatt, ott se derült ki XD Arra tippeltünk, hogy volt valami a levegőben, ami drogként hatott a jószágokra X'D ) Huuu hogy Saphire micsoda? :D Kutyának szinte sose írom, mert ugye farkas az apja, Malamut meg az anyja. Szóval leginkább farkaskutyának szoktam emlegetni. :D Vagy simán farkasnak. XD
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 14, 2017  Hobbyist Traditional Artist
:heart:

Rőt misztikus lény, kb úgy, mint Azz tigrise, szóval lehet, hogy jól ellennének. xD Ha nem, az sem gond, legalább lesz egy kis izgalmas hergelés kettőjük közt. xD
Pft, feromonok a levegőben, vagy mi? xD Saphire nőstény? xDDD Mert szerintem Azz tigrise hím, lehet itt a titok kulcsa. xD (na jó, most már elhallgatok XD)
Ahha, farkaskutya, na ezt jó tudni. Sosem voltam benne teljesen biztos, hogy melyikhez tartozik, de ezek szerint egy kicsit mindkettőhöz. =')
Reply
(1 Reply)
:iconazzedar-san:
Azzedar-san Featured By Owner Feb 11, 2017
Imádom, és nagyon gondosan ki van dolgozva a háttértörténete. :) Egy ismerkedő rp-t bevállalsz? (kicsit lassú leszek, külföldön vagyok)
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 11, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Köszönöm! :la:
Simán jöhet az rp, én is lassú leszek kicsit, úgyhogy nem gond.

Qwin: Csapzott hajú, piszkos ruhájú egyén ólálkodik a városkapun kívül. Magában beszél, néha a közeli bokrok egyikéhez intézi mondandóját.
- Itt hagylak, ha nem jössz be velem a kapun! - fenyegeti mosolyogva a bokrot.
A kapuőrök igyekeznek figyelmen kívül hagyni a látványt...
Reply
:iconazzedar-san:
Azzedar-san Featured By Owner Feb 12, 2017
Azz: Faern kioktató beszéde után egy adag papírt vágott az asztalra. Komolyan csak ezért hivatták? Sóhajtva ment vissza az udvarra, hogy lemenjen a városba. A kapun kilépve egy gyanús alakot pillantott meg. Csak egy csavargó lehet.
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 15, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Qwin:
Rosszallóan integetett a bokor felé, amiben ugyanakkor valami folyamatosan mocorgott. 
- Megsebzel, drága, hogy nem vagy hajlandó velem a városon belül mutatkozni! Nem maradunk sokáig, de mégiscsak illendő bejelentkezni az őrségnél. - Egy kis hatásszünet után, mintha éppen egy választ hallgatott volna végig, folytatta: - Ne csináld ezt, igenis tudom, mi az illendő! Ám legyen!
Határozott léptekkel indult el a koldusnak tűnő egyén a kapuőrök és egyben az ezredes felé.
- Uraim, ha szépen kérem, kölcsönkaphatom egyikük lándzsáját egy rövid időre? Rókahajtáshoz kellene - ezt hallva a bokor ismét megrezzent.
Reply
:iconazzedar-san:
Azzedar-san Featured By Owner Feb 15, 2017
Az őrök fapofával meredtek előre, nem szólva semmit. Azz rájuk tekintett, majd a srácra, és megszólalt.
- Rossz hírem van, öcskös. Ebben az erdőben jobb, ha nem vadászol. - Majd közelebb hajolt hozzá, és szinte suttogva folytatta. - Ha nem lennék itt, már seggbeszúrtak volna ezért - biccentett az őrök felé - Új vagy itt, kölyök?
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 15, 2017  Hobbyist Traditional Artist
- Tisztelt Uram, nem egészen vadászatra kell a fegyver - mikor a férfi suttogva kiegészítette mondandóját, Qwin mosolyogva bólintott. - Értem, nagyon köszönöm a segítő szavakat és a figyelmeztetést is. Valamint elnézést, ha kellemetlenséget okozok. Valóban új vagyok itt, hogy úgy mondjam - tekintete ellent mondott szavainak, egyrészt kevés sajnálat látszódott rajta, másrészt nem úgy tűnt, hogy túl idegen lenne az országban. Bár lehet, hogy csak az az idegesítő mosoly teszi. - Igazából szállásra lenne szükségem.
Reply
:iconazzedar-san:
Azzedar-san Featured By Owner Feb 15, 2017
Végignézett rajta, nem úgy tűnt, mint akinek telni fog szállásra. Még egy rászoruló, éljen. Elhúzta a száját, mintha fárasztaná az udvariaskodás, de csak gondolkodott. - Akad pár olcsóbb fogadó odale. Épp hazafelé tartok, szóval útba esne amúgy is - ajánlotta fel a segítséget. Az viszont gyanús volt, hogy pont a királyi palota körül keresgél szállást. Esetleg egy versenyző lenne? Áh, ahhoz még túl korán van. Bár... Pegasus is elég hamar kopogtatott. 
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 15, 2017  Hobbyist Traditional Artist
- Hm, az nagyon jó lenne, köszönöm! Nem áll rendelkezésemre túl nagy anyagi keret, tudja. És ha még el is kísérne, az maga lenne a mámor - Mosolya nagyon széles, arca pedig nagyon esdeklő volt, ahogyan beszélt. Hátrafordult ugyanazon bokor felé, amivel korábban hevesen társalgott. - Most már van kísérőnk. Itt hagylak, ha tovább makacskodsz! - Halkabban, az elf felé hajolva hozzátette: - Kicsit félénk, ha a városba kell mennie, tudja.
Reply
(1 Reply)
:iconcountershock:
CounterShock Featured By Owner Feb 11, 2017  Hobbyist Artist
Szuper jó :D És az új háttérrel ááááá NAGYON faja :D 
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 11, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Köszönöm! Imádom ezt a layoutot. *w* Rita szuper munkát végzett!
Reply
:iconcountershock:
CounterShock Featured By Owner Feb 12, 2017  Hobbyist Artist
Mhm de te is :D Qwin még mindig nagyon cool :D
Reply
:iconmagier:
magier Featured By Owner Feb 12, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Köszönöm! :D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 11
Image Size
292 KB
Resolution
1553×1104
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
268
Favourites
14 (who?)
Comments
208
Downloads
1
×